ระเบียบการทดสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ระเบียบการทดสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 15 มิถุนายน . 2561 เวลา 09.00 น นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท พร้อมด้วย นายศตวรรษ ยิ้มตะคุ นายปองภพ บุญประคม นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข นายวศินรัตน์ ชารีวันปลัดอำเภอ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตำรวจ จนท.สาธารณสุข ออกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครูนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่าคันโท  จำนวน 1 แห่ง  ตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง กวาดล้างยาเสพติด นโยบายกวาดบ้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการตรวจ ครู 29 คน ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ นักเรียน 196 คน  ไม่พบสารเสพในปัสสาวะ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีสิทธิเข้าสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีสิทธิเข้าสอบในภาคประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( กดเพื่อดาวน์โหลด )

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

           วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวทางตามนโยบายของรัฐบาล "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีกิจกรรม การมอบป้ายไม่สนับสนุนการค้ามนุษย์ให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานปราบปรามการค้ามนุษย์ และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กระตุ้นการสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city "กาฬสินธุ์ ๒๐๒๐"

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city "กาฬสินธุ์ 2020" เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดให้ดีขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์