ผลการดำเนินโครงการ Show Case กาฬสินธุ์ - แม่ฮ่องสอนโมเดล

      วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และผลการดำเนินโครงการ Maehongson : มนต์เสน่ย์แห่งขุนเขา The Vallay Of Charm นำเสนอต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 3 ด้าน คือ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยกว่า 15,413 รายการ อาทิ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การช่วยสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยอาศัยกลไกประชารัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ การดูแลด้านสุขภาพ การสนับสนุนด้านอาชีพ การอำนวยความยุติธรรม ด้านรายได้ของประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานสูงขึ้นโดยสามารถเพิ่มรายได้ให้จังหวัดรวม 3,061.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.12 และด้านการอำนวยความยุติธรรมลดความเลื่อมล้ำสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยโดยการใช้ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด มีมาตรการกวาดบ้านตนเองโดยการตรวจปัสสาวะในส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ พนักงานขับรถสาธารณะ มีการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้นอย่างเข้มข้น การนำผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู และการรับสมัครโครงการครัวเรือนสีขาว ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Model เป็นการบูรณาการ แผนงาน งบประมาณ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในลักษณะ One plan เป็นการสานพลัง สร้างการพัฒนา แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางลานหน้าสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นพร้อมกันจุดเทียน ยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) โดยมีจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) และบริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการปัดกวาด เก็บเศษขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ ดายหญ้า ถอนหญ้าให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ซึ่งทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม สโมสร และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน โครงการอุโมงผันน้ำภูมิพัฒน์ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมายเพื่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์