ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนกวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เอกสารแนบ )

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย

        วันที่ 19 เมษายน 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำบริการของส่วนราชการให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่โรงเรียนนามลวิทยาคาร บ้านนามล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้นนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แล้วเป็นประธานพิธีโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชค สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลโคกสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model"

    วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน "คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model" โดยมี พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  สำหรับการทอดถวายผ้าป่าในครั้งนี้ มียอดรวม 496,729 บาท จากทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

     วันที่ 18 เมษายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 มีอุบัติเหตุเกิดจำนวน 33 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 41 คน เสียชีวิต 6 คน อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรวม 6 อำเภอจาก 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฆ้อง คำม่วง ท่าคันโท สมเด็จ ร่องคำ และอำเภอนาคู และผลการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เมาแล้วขับจับยึดรถ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 167 คัน รถยนต์ 59 คัน รถรับจ้าง 2 คัน และรถบรรทุกหกล้อขึ้นไปจำนวน 7 คัน รวม 235 คัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์