(1) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาซื้อพัสดุประจำปี


(2) รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564


(3) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564)


(4) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2564)


(5)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564)


แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top