ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
(สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์)

 

SmartLand Application (สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์)

ระบบจัดที่ดินออนไลน์
(สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์)

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์)

ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์)

 

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต
(สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์)

ระบบรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
(สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์)

 

ระบบประกาศประกดราคา/สอบราคา/ราคากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์)

 
 

 

ระบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
     

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top