1. แบบสรุปการให้บริการ (รอบ 6 เดือน) สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
    1.1 แบบสรุปการให้บริการประจำเดือน ต.ค.2564
    1.2 แบบสรุปการให้บริการประจำเดือน พ.ย.2564
    1.3 แบบสรุปการให้บริการประจำเดือน ธ.ค.2564
    1.4 แบบสรุปการให้บริการประจำเดือน ม.ค.2565
    1.5 แบบสรุปการให้บริการประจำเดือน พ.พ.2565
    1.6 แบบสรุปการให้บริการประจำเดือน มี.ค.2565

2. รายงานผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทาง Digital Service ของกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (รอบ 6 เดือน)
    2.1 ฝ่ายทะเบียน
    2.2 ฝ่ายรังวัด

3. แผนรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

4. จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top