นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวฝากผู้เข้าประชุมว่า ในการทำงานทุกวันนี้และอนาคตจะมีความมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความตระหนักและระมัดระวังมากขึ้น มีผู้ตรวจสอบจำนวนมากนอกจาก ปปช. สตง. ปปท.แล้ว ยังมีดิจิทัล โซเชียล ที่เป็นตาสับปะรด สามารถตรวจสอบลงข่าวได้รวดเร็วซึ่งเราไม่สามารถสกัดกั้นได้ หากผลการทำงานได้รับการชื่นชม ยกย่อง ก็ถือว่าเป็นผลบวก แต่ถ้าหากออกมาเป็นทางลบทุกคนตั้งแต่ผู้ปฏิบัติจนถึงผู้บริหารจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวน จะผิดหรือไม่ก็ต้องยุ่งยากในชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่แน่นอนจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด แต่ขอให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักว่าหากบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตและยาเสพติดใครก็ไม่สามารถช่วยได้ และขอฝากให้การทำงานในหน่วยงานได้สร้างความเข้าใจในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดระยะห่างสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top