วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง ที่หมู่ที่ 8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน และโครงการบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์ ที่หมู่ที่ 1 ต.ยอดแกง อ.นามน เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงงานถึงผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top