สำหรับโครงการ “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปรูปธรรม ตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top