โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สวาขาโต  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 บรรยายให้ความรู้และร่วมอภิปราย ในหัวข้อ
“การยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับ นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายประยูร  ศิริวรรณ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาววาสนา  มาตรศรีหา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้แทนสำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย

ภาพกิจกรรม 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top