• ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

  • รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top