• รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)
  • รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top