รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564
 

 

แผนที่ (map)

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top